Dent Mex Implants
MERRNI NJË OFERTË

Implanti Dentar Osstem

Implantet Dentare janë një zgjidhje e shkëlqyer për zëvendësimin e një dhëmbi të humbur. Kurora në krye të implantit do të shërbejë si një kurorë normale, kështu që e bën këtë metodë trajtimi shumë të kërkuar dhe zgjidhje afatgjatë.

Ju do të pajiseni me kodin e implantit dentar së bashku me garancinë e implantit kur të vendosni implantin.

Për këtë lloj trajtimi është e rëndësishme të dini se çmimi i implantit është vetëm për implantin dhe mund t’ju duhet të bëni operacione të tjera si ngritja e sinuseve, shtimi i kockave, shartimi i kockave dhe procedura të tjera për të siguruar që implanti të vendoset në kushte të mira. Për të gjitha procedurat do të informoheni pasi të sigurohet ekzaminimi 3d.

Gjithashtu, për këtë lloj trajtimi do të ketë 2 vizita. Në vizitën e parë ne do të vlerësojmë rastin tuaj dhe do t’ju ofrojmë informacion për këtë procedurë. Implantet do të vendosen dhe suturat do të hiqen pas disa ditësh. Kohëzgjatja e vizitës së parë në 7 ditë.

Vizita e dytë, do të jetë pas 3 deri në 6 muaj në varësi të rastit tuaj. Në këtë vizitë do të vendosim gingival formuesit dhe pas disa ditësh do të marrim masen per dhembet tuaj te rinj.

Kohëzgjatja e vizitës së dytë në 15 ditë.

GET A QUOTE

Implanti Dentar Osstem